ابزار حکاکی-  الماس تراشکاری-  انواع گردبر-  مته کبالت-  قلاویز ماشینی-  کولیس دیجیتال-  کولیس معمولی-  میکرومتر دیجیتال-

سه نظاماتوماتیک و سه نظام آچاری-  فرزفرم-  فرچه سیمی-  مته کارباید-  سنگساب و برش-  اینسرت تراشکاری-  کولت سی ان سی-

فرزانگشتی الماسی- هلدر-  حدیده-  قلاویز دستی-  تیغچه-  گیج داخل سیلندر-  میکرومتر-  فرچه مسواکی-  مته دیوار-